...

Språkfeil rammer blodgivere

Oversettelsesfeil gjør at tusenvis får et halvt års karantene.

Spiste seg til et nytt liv

Kjell Arne Tangen har spist og gått av seg 80 kilo. Se video!


...

Folk salter seg til døde

For høyt inntak av salt resulterer årlig i 1,65 millioner dødsfall verden over.

...

– Overvekt gir kreft

Overvektige har økt risiko for å få en rekke vanlige kreftformer.

...

Unge mest fornøyd med helsevesenet

Unge mellom 18 og 29 år er mest fornøyd med det norske helsevesenet, viser undersøkelse.

...

Kreft-form kan reduseres

Tidlige undersøkelser og behandling kan redusere tarmkreftdødelighet med 27 prosent.

...

Flere ligger lengre på sykehus

På fire måneder brukte norske kommuner over 144 millioner kroner på å la ferdigbehandlede pasienter bli liggende på sykehus.

...

– Afrikanere bør også få sjansen

Forskere ber WHO om å tillate eksperimentell medisin mot ebola.

...

Svenske sykepleiere i Norge

En tredel av alle sykepleiere som ble uteksaminert i Sverige i fjor, fikk norsk sykepleierautorisasjon.


...

Stumper ikke røyken

En av fire kvinner fortsetter å røyke under svangerskapet.

...

Vil ikke gi autorisasjon

Naprapater og hudpleiere får nei av helse- og omsorgsminister Bent Høie.

...

Fastleger kan sparkes

Helseminister Bent Høie (H) gir kommunene anledning til å sparke leger som fortsatt vil reservere seg mot aborthenvisning av samvittighetsårsaker.

...

Vil tidoble fødselsstøtte

Engangsbeløpet som utbetales ved fødsel til kvinner som ikke har rett til foreldrepenger, bør tidobles til 400.000 kroner.


...

Kosmetikk blir tryggere

For høyt inntak av vitamin A kan gi helseskader. Nå endrer Mattilsynet grenseverdien for kosmetikk som inneholder vitaminet.

...

Forventer flere krefttilfeller

Hver tredje nordmann kommer til å få en kreftdiagnose før de fyller 75 år.

...

Mange overvektige barn

Ett av seks barn har overvekt eller fedme, viser Folkehelserapporten 2014.

...

Færre røyker – flere snuser

Snart er det flere snusbrukere enn røykere i Norge. Det bekymrer ekspertene.

...

Får kraftig kritikk

Ahus får kraftig kritikk av fylkeslegen etter at en 20 år gammel kvinne tok sitt eget liv mens hun var pasient ved sykehuset.

...

300.000 personskader

Mer enn 300.000 personskader ble behandlet i norske sykehus i 2013, viser nye tall.

...

– Lettere å få p-piller

Regjeringen vil la jordmødre og helsesøstre skrive ut prevensjon til kvinner.


...

Vil gjøre prevensjon tilgjengelig

Helseminister Bent Høie vil gjøre det lettere for ungdom å få prevensjon.

...

Mammografi har gitt lavere dødelighet

Undersøkelser med mammografi har ført til at 450 dødsfall er unngått, viser en ny studie fra NTNU.