Kontakt Kvinnheringen

Postadresse: Kvinnheringen, Lonabråtet 5460 Husnes

Telefonar: Abonnement: 85 23 32 02. Laussal: 85 23 32 56

Annonser bedrift: 53 48 21 35.

Tips til redaksjonen: 53 48 21 45.

Ansvarleg redaktør/dagleg leiar: Tomas Bruvik.

Føretaksn.: 980 066 401 MVA - Bankgiro: 7058.06.55554www.kvinnheringen.no Sjå alle stillingar (27)Veret

Levert av
met.no

Sponsa av

Husnes

7.1°

Rosendal

7.7°

Haugesund

7.6°

Leirvik

7.5°

Ølen

7.9°