Kontakt Kvinnheringen

Postadresse: Kvinnheringen, Lonabråtet 5460 Husnes

Telefonar: Abonnement: 85 23 32 02. Laussal: 85 23 32 56

Annonser bedrift: 53 48 21 35.

Tips til redaksjonen: 53 48 21 45.

Ansvarleg redaktør/dagleg leiar: Tomas Bruvik.

Føretaksn.: 980 066 401 MVA - Bankgiro: 7058.06.55554www.kvinnheringen.no Sjå alle stillingar (28)Veret

Levert av
met.no

Sponsa av

Husnes

13.0°

Rosendal

12.4°

Haugesund

11.2°

Leirvik

12.4°

Ølen

10.9°