Kontakt Kvinnheringen

Postadresse: Kvinnheringen, Lonabråtet 5460 Husnes

Telefonar: Abonnement: 85 23 32 02. Laussal: 85 23 32 56

Annonser bedrift: 53 48 21 35.

Tips til redaksjonen: 53 48 21 45.

Ansvarleg redaktør/dagleg leiar: Tomas Bruvik.

Føretaksn.: 980 066 401 MVA - Bankgiro: 7058.06.55554www.kvinnheringen.no Sjå alle stillingar (29)Veret

Levert av
met.no

Sponsa av

Husnes

9.3°

Rosendal

8.9°

Haugesund

10.2°

Leirvik

8.9°

Ølen

10.6°