Kontakt Kvinnheringen

Postadresse: Kvinnheringen, Lonabråtet 5460 Husnes

Telefonar: Abonnement: 85 23 32 02. Laussal: 85 23 32 56

Annonser bedrift: 53 48 21 35.

Tips til redaksjonen: 53 48 21 45.

Ansvarleg redaktør/dagleg leiar: Tomas Bruvik.

Føretaksn.: 980 066 401 MVA - Bankgiro: 7058.06.55554www.kvinnheringen.no Sjå alle stillingarVeret

Levert av
met.no

Sponsa av

Husnes

15.4°

Rosendal

14.1°

Haugesund

16.0°

Leirvik

16.6°

Ølen

14.5°