Frispark, Lillestrøm

Er dette innenfor 16-meteren?