100 fleire stillingar på ti år: – Ikkje så enkelt som å seia at dei berre skal forsvinna

Kommunedirektøren viste torsdag til at dersom kommunen skal ta ned noko på drifta, er det stort sett stillingar ein kan ta det ned på. Men politikarane er ikkje samde i kor vidt det er realistisk å kutta stillingar.