12 nye selskap i august: Sjå kven som starta bedrift eller foreining her

I august blei det oppretta 12 nye bedrifter og foreiningar i Kvinnherad.