150 ungdommar ønskjer å jobba i det nye leikelandet på storsenteret – Isaac (19) var ein av dei som blei kalla inn

Om alt går etter planen, opnar nytt leikeland på Husnes i palmehelga.