16 lærarar oppfyller ikkje kompetansekrava – samstundes har skulane til saman 27,7 årsverk meir enn lærarnorma krev

– Men lærarnorma er absolutt minstekravet. Vi skal òg legga til rette for barn som treng det, seier sektorleiar Anne Sofie Bjelland Kjeka, som samstundes peikar på at lærarkreftene i kommunen kunne vore utnytta betre.