På grunn av korona blei det ikkje felles feiring på Valen som vanleg. I staden har årets komité spelt inn ein video på førehand, som du kan sjå her.