19 nye selskap i juli – sjå kven som starta bedrifter her

I juli blei det registrert 19 nye selskap, enkeltpersonføretak og foreiningar i Kvinnherad.