Turisthotellet i Rosendal har ope per no, men tilbyr ikkje frukost- og middagsservering.

– Vi har ikkje stengt, men tilbyr per no berre ei seng til å sova i. Og sidan talet fritidsreisande er bortimot lik null no, er det stort sett berre arbeidsfolk vi har buande hos oss. Dei har sine eigne nøklar, og ordnar seg sjølve, seier Ove Hillesland.

Men planen er å halda ope i sommar, sjølv om det er vanskeleg å planlegga så mykje ut frå den usikre situasjonen.

– Vi håpar jo talet fritidsreisande tar seg litt opp i sommar, men det blir nok då stort sett nordmenn som ferierer i eiget land. Planen er å halda ope, men vi veit ikkje kva type tilbod det blir, det må vi ta litt som det kommer ut frå korleis situasjonen utviklar seg.

Uteserveringa har dei elles nyleg opna.

– Vi opna uteserveringa på laurdag, og det gjekk veldig fint. Det var sjølvsagt under dei strenge restriksjonane som er no, og opningstida er ikkje så lang. Men laurdagen var såpass vellukka at vi kjem til å ha fleire uteserveringar framover, når vêret er bra. Kor vidt vi vil flytta serveringa inn på dagar med dårleg vêr er eg meir usikker på, det òg må vi sjå litt på.

Krisepakka

Turisthotellet har hatt ein auke i besøkande dei siste åra, og Hillesland fortel at 2020 låg an til å bli tidenes sesong, fram til koronaen kom.

– Rosendal blir berre meir og meir populært som reisemål, ikkje minst på grunn av den fantastiske naturen. Fleire og fleire søkjer seg til fjord, fjell og fonn, og før koronasituasjonen sette ein stoppar for det heile hadde vi stor pågang av bookinger for våren, sommaren og hausten 2020. Berre i mars i år låg vi an til ein oppgang på 400 prosent samanlikna med mars i fjor. Men så kom koronaen med en smell den 12. mars, og med den, alle avbestillingane, fortel Hillesland.

Topptur-Skifestivalen måtte avlysast, og den elles så populære påskequizen blei det ingenting av. Også alle arrangement som elles trekk folk til bygda, samt bryllaup, seminar og konfirmasjonar, rauk òg.

– Heldigvis har banken vore svært hjelpsame, og vi får hjelp av krisepakka frå regjeringa inntil vidare. Så sjølv om inntektene forsvinn for denne perioden, har eg tru på at vi skal koma oss gjennom dette.

Hillesland trur det elles kan koma noko godt ut av den spesielle situasjonen på sikt, mellom anna i høve til at enno fleire oppdagar at det kan finnast lukke i å feriera i eiget land, omgitt av vakker natur og stille.

– Fleire og fleire av oss får kanskje auga opp for at ein ikkje treng å reisa verda rundt for å få dei gode opplevingane. Vi har dei her heime i landet vårt òg, i stort tal.

Hillesland har ikkje gitt opp håpet om at 2020 enno kan ha litt å by på, men innser at han nok må planlegga litt meir fram i tid.

– Vi får satsa stort på 2021, og planlegginga er allereie godt i gang. Når vi ser den utviklinga og interessa som er kome for turisme her i Kvinnherad, så ser vi veldig lyst på framtida, og gler oss til å kunna drifta for fullt igjen når den tid kjem, sluttar han.