268 millionar kroner til kraftlag-medlemane

Om alt går etter planen, kan det i løpet av året bli utbetalingar til tidlegare medlemar, no aksjonærar, i Fjelberg Kraftlag.