600 millionar kroner blir fordelte på vegprosjekt over heile landet

Av

600 millionar kroner er no fordelte på vegar over heile landet, som ein del av Stortingets koronakrisepakke.