Videointervjuet vart laga i 1995 for å få fram lokale, dålevande førstehandskjelder i samband med den lokale 50-årsmarkeringa. Filmen vart laga av Audun Bjelland og Jan Inge Walleraunet. Nyleg fekk Bjelland digitalisert filmen, og han har delt det lokalhistorisk viktige dokumentet med Kvinnheringen. Erling Vaage er førstemann ut i videoen.