Før ein fusjon mellom nettdelen i Kvinnherad Energi og BKK kan gjennomførast, må det gjerast noko med eit lån på 77.867.100 kroner, knytt til nettdelen.

Kommunedirektøren rår kommunestyret til å vedta ei nedbetaling av lånet med midlar frå disposisjonsfondet.