Begge gruppene jobba med den samiske kulturen som tema i høve samefolket sin dag på laurdag. Skuleelevane såg filmen om sameguten Ante som bur på norsk internatskole. Barnehagen har jobba med sameflagget og symbolikken i fargane.

Torsdag inviterte barnehagen skulen til lavvo-besøk ute. Der laga barnehagen samiske flatbrød, gahkku. Til dessert triksa pedagogisk leiar i barnehagen, Gunnlaug Tjelmeland, fram soft-is laga ute med snø som ein viktig ingrediens.

Elevane nytta òg kroppsøvingstimane til ski-øving.