Frisørane lever på nåde

Medan politikarane funderer på kva som skal gjerast med «gamle Aksen», lever Husnes Frisør i uvissa om kor lenge salongen får vera der han er.