Som kjent blei ei kvinne sikta for aktlaus køyring, og seinare tiltalt for å ha køyrd på fem personar på Gjermundshamn i november i fjor.

Ulukka skjedde i dét kvinna skulle rygga bakover frå der bilen stod parkert. Det skal ho ha gjort utan å ha tilstrekkeleg oversikt over trafikkbildet bak seg, og utan kontroll over bilen, heiter det i tiltalen.

Saka var denne veka oppe i Haugaland og Sunnhordland tingrett, og ifølgje avisa Sunnhordland meiner Aktor Rune Malt at 30 dagar i fengsel og tap av førarretten i to år er rett straff for kvinna.

– I utgangspunktet er det vilkårslaus fengselsstraff for denne typen lovbrot. Her veg allmennpreventive omsyn sterkt. Her er det jo også snakk om alvorlege skadar, seier Malt til avisa.

Dommen er venta å koma i neste veke.