Alsaker Fjordbruk slaktar laks i store mengder etter mistanke om sjukdom