Ænes Inkubator: Planlagt byggestart hausten 2020

Ænes Inkubator har fredag inngått prosjekteringsavtale.