Endeleg avgjerd om Ænes Inkubator i februar: – Først må ein klarleggja kva det vil kosta

Eigarane Eide Fjordbruk og Lingalaks skal truleg fatta endelege styrevedtak i februar.