Skal brannsikrast for to millionar kroner

Og det er ikkje berre høgare makter som skal takkast for det.