11 søkte på jobben som rådgjevar for oppvekstsektoren i kommunen