Arenasprekken: – Særs uheldig om prosjektet skulle stoppa opp

Politikarane må grava djupt i lommene dersom Kvinnherad Arena skal kunna byggast som planlagt. Varaordføraren opnar for å droppa delar av hallen.