Åttande og niande klassar i Rosendal får berre éin dag i veka på skulen, dersom Skyss ikkje går med på ei løysing

FAU, lærarar og rektor fortvilar over at Skyss sentralt set kjeppar i hjula for skulestart på måndag. – Vi skjønar at dette er fortvilande for lærarar og elevar, men i denne situasjonen må vi appellere til tolmod og dugnadsånd, svarar direktøren i selskapet.