2/3 av avisene som er tilslutta Landslaget for lokalaviser, aukar opplaget. Tala viser at lesarane vil ha journalistikken levert som digitale pakkar.

– Rundt 85 prosent av lokalavisene sitt opplag er no digitalt, der lesarane får lokal journalistikk og annonser både på nett og papir, skriv LLA i ei pressemelding.

I pressemeldinga kommenterer generalsekretær Tomas Bruvik i LLA dei ferske opplagstala slik:

– I ei vanskeleg tid der vi ikkje får tenkt så mykje på alt det gode arbeidet som blei gjort i lokalavisene i fjor, er det gledeleg og imponerande at 2/3 av LLA sine lokalaviser aukar opplaget. Det betyr at lokalavisene byr på journalistikk og annonser som er viktig for innbyggjarane i lokalsamfunna. Det ser vi særleg i korona-tidene. Det er avgjerande for landet å ha lokalaviser som tar samfunnsansvar, og som bidrar med livsviktig informasjon til innbyggjarane.

Kvinnheringen auka opplaget med 35 frå første til andre halvår i 2019.

Redaktør i Kvinnheringen, Mona Grønningen, seier dette om den positive opplagsutviklinga:

– Vi jobbar heile tida hardt for å laga eit viktig og godt produkt for lesarane og annonsørane våre. Vi set pris på kvar einaste ein av dei, og derfor er det veldig kjekt å sjå at opplagstalet held seg stabilt og at vi til og med har ein liten auke! Det gir motivasjon. Vi gler oss samtidig over at kollegaene i nabo-avisene våre òg har auke.

Avis

Netto totalt andre halvår 2019

Netto totalt første halvår 2019

Endring
Kvinnheringen 4404 4369 35
Grenda 2246 2187 59
Sunnhordland 6467 6379 88
Hardanger Folkeblad 5159 5008 151
Bømlo-Nytt 3555 3453 102
Grannar 3507 3420 87
Hordaland Folkeblad 4924 5009 -85
Os og Fusaposten 5022 4837 185