«Avgiftene har auka, men det er neppe kraftbransjen si skuld»

Av