Bad ordføraren trekka Hordfast-uttale: – Vi kan ikkje ha to syn

Ordføraren signerte nyleg på ein fellesuttale mot bru over Bjørnafjorden, og forklarte «tabben» med mellom anna korte tidsfristar og mistydingar. Formannskapsmedlemmene var torsdag klare på at den uttalen må ein koma seg vekk frå.