Telefonlinjene til forsikringsselskapene koker i sommer

Magesjau, en skade på penis etter fall og motortrøbbel er bare noen av forsikringssakene.