Vil ta opp saka om tapte millionar på grunn av utdanningsnivå på Stortinget

Hege Lægreid Røssland (SF) vil ha snarleg endring på ordninga med at lågt utdanningsnivå påverkar rammetilskotet til kommunane.