Mange ressurskrevjande saker i barnevernet

Ein statusrapport for barnevernet fortel om litt fleire innmelde saker i 2019 enn året før, og eit sjukefråvær på 21,8 %.