Baroniet får endå ein attraksjon

Havehuset i baronihagen, betre kjent som gartnarbustaden, skal restaurerast i tråd med det opphavlege.