Baroniet med rekordomsetnad – tente millionar på eigedom

Årsaka er blant anna ekstraordinære inntekter frå sal av eigedom.