Aktiviteten har dala jamt og trutt, og no ser dei ikkje lenger korleis dei skal halda det gåande

Takk for alt – Skarveland bedehus.
Av
Publisert