Bedriftene er samstemte: – Ikkje året for å gå på julebord

Julebordsesongen nærmar seg, og i eit normalår ville dei fleste bedriftene hatt planane klare per no. Men på grunn av koronapandemien vert det etter alt å døma tynt i rekkene rundt juleborda dette året.