Bedrift med innovativ løysing: Har laga døgnopen container med viktige varer

Av

Sjølv kallar Tess det for ei integrert forsyningsløysing. For oss andre er det ein døgnopen container med viktige varer, plassert inne på kunden sitt område. Som aldri er stengt, og som registrerer alle uttak.