Namnet tilseier at det er tak dei jobbar med, men slik er det ikkje for den vesle handverkar-verksemda på Sunde