Behandlar naboklagen i Uskedalen onsdag: Dette er administrasjonen si anbefaling

Kommunedirektøren rår til at formannskapet opprettheld vedtaket om å la nabo bygga som omsøkt.