Ber om at barnehage-sak blir gjort offentleg – dette svarar kommunedirektøren

Ove Lemicka (Frp) meiner det er feil at saka om eit eventuelt kjøp av Akasia-barnehagen på Valen skal vera unnateke det offentlege. Kommunedirektøren vil vurdera å opna i alle fall delar av saka.