Ber om innspel til planen om leidning frå Kvinnherad til Tysvær

Statnett har inne ein konsesjonssøknad om ny 420 kV-leidning mellom Blåfalli og Gismarvik. NVE ønskjer innspel, og inviterer til opne kontordagar i oktober.