Berre akutthjelp å få hos tannlegane

Tannlegane kuttar i tilbodet i tråd med retningslinjene frå Folkehelseinstituttet.