Fleire brukar biblioteket, sjølv om færre låner bøker

Talet utlån ved Kvinnherad bibliotek gjekk kraftig ned i 2019 samanlikna med 2018. Forklaringa er elles enkel: Bokbussen var berre ein på hjul ein knapp månad i fjor.