Bidrar med å sette opp nettbutikk for lokalt næringsliv

– På denne måten kan folk fortsette driften sin, uavhengig av tingenes tilstand.