Gav full informasjonsgass på ope møte om biogassanlegg

– God kommunikasjon er ein suksessfaktor, slo prosjektleiar Reinhard Lund-Mikkelson fast til slutt i det opne biogassmøtet i Dalheim fredag kveld.