Prøver å få til lokal produksjon av biogass

Av

Til neste år kan eit biogassanlegg basert på møk og anna biologisk avfall bli ein lokal realitet.