Aukar forsyningskapasiteten til Halsnøy

BKK Kvinnherad har starta eit kabelarbeid frå Husnes til Podlen for å auka forsyningskapasiteten til Fjelberg Kraftlag, mellom anna i samband med ferjelading.