«Svar til Anfinn Bakke: BKK Nett har no endra nettleigeprisen»

Av