BKS-konsernet: – Vi klarer ikkje å unngå permitteringar. Vi er forbi det stadiet no

Måndag sendte BKS-konsernet ut permitteringsvarsel til alle sine 280 tilsette.