Nye, spenstige prosjekt gjer at BKS Power & Automation for tida jaktar fleire folk i leiinga: Automasjonsingeniør, elkraftingeniør og avdelingsleiar elektro.

– Det svingar godt her, smiler fagleg leiar hos BKS Power & Automation, Lars L. Øyjord, som sjølv kom til bedrifta 1. juni i år.

Han fortel at elkraftingeniøren mellom anna trengst til styring av oppdraga for Boliden og BKS-selskapet Fossberg Kraft. For sistnemnde selskap handlar det om framtidig drifting av sju kraftverk. Automasjonsingeniøren skal styrka automasjons-fagfeltet, medan avdelingsleiaren skal styra serviceavdelinga.

Som dei fleste BKS-selskapa har også BKS Power & Automation oppdrag rundt om. Øyjord fortel om nyleg underteikna rammeavtale med Boliden Odda.

– Dei skal jo bygga ut for sju milliardar dei neste åra, og der er det mykje teknisk som skal installerast. Vi er alt i sving der inne i saman med BKS Industri som nett fekk ein kontrakt.

Per i dag er det likevel Aker Solutions på Stord som er største kunden til BKS Power & Automation. BKS Industri også ein betydeleg kunde.

– Gjennom BKS-systemet er vi til dømes involvert i produksjonen for Norwater, og vi er i gang med eit veldig spennande pilotprosjekt knytt til hydrogen og brenselsceller for ein stor norsk aktør. Meir kan eg ikkje seia om pilotprosjektet enno, smiler Øyjord løyndomsfullt.

Elles har BKS Power & Automation nyleg installert og sett i sving solceller på taket av det nye administrasjonsbygget til BKS på Opsanger, og Øyjord reknar med at etterspurnaden etter solkraft, både frå private og bedrifter, berre vil auka.

– Med dei straumprisane vi har fått no, betalar slike investeringar seg langt raskare – vi snakkar om ein fjerdedel av tida som var regelen berre for eit par år sidan, seier Øyjord.