Blei kjende med Thea (21) på Facebook – no har Emilie (23) og Eline (23) flytta frå Austlandet til Uskedalen

Vi høyrer mykje om fråflytting. Her er ei koseleg historie om tilflytting.