Slik held du liv i juleblomane

Døyr juleblomane dine etter berre eit par dagar innomhus? Då kan det henda at både du og plantene dine treng Mette Friheim sine gode råd.